001 002

Ние извършваме следните строителни дейности:

  • Ниско и високо строителство;
  • Гражданско и промишлено строителство;
  • Изграждане, ремонт и поддържане на пътища;
  • Инвестиционни и инженерингови дейности;
  • Проектиране и бизнес предприемачество;
  • Монтаж на електропроводни, водопроводни и канализационни системи за жилищни и промишлени сгради, както и довеждаща и отвеждаща   подземна инфраструктура;
  • Монтаж на системи за вътрешна и  външна топло- и хидро изолации, изграждане на системи за енергийна ефективност.

До момента дружеството има завършени разнообразни строителни проекти, като общостроителни  и  пътностроителни обекти, строително-монтажни работи и строително-ремонтни работи, трошенокаменни, тротоарни и бетонови настилки,  подпорни стени, ремонт и саниране на сгради, изграждане и оборудване на детски площадки, вертикална планировка, благоустрояване и др.

Избери език

Контакт с нас

7500 Силистра
ул.”Хараламби Джамджиев” № 2
Телефони:
+359 86 812 001;
+359 86 812 002;
+359 86 812 003.
Факс: +359 86 812 000
e-mail: office@stroiproject.com