001 002

 Реализирани проекти през 2005г.

 • Основен ремонт, противоземетръсно укрепване и възстановителни архитектурни работи на Художествена галерия гр. Силистра - проект „Красива България”
 • Изграждане на канализация и ПСОВ с. Сребърна - Община Силистра
 • „Завод за производство на етанол и биоетанол” гр. Алфатар – „Евроетил” АД
 • „Изграждане на нова детска градина за 8 групи в с. Поройно” – финансирана от ПРООН и ЕС
 • “Строително-ремонтни работи във филиал на Русенски университет” гр. Силистра - ВТУ „А. Кънчев” Русе
 • Ликвидиране на щетите и провеждане на възстановителни и  укрепителни мероприятия на свлачище в местността “Суана” гр. Силистра – община Силистра
 • “Изграждане на Административна сграда и лаборатория на РВМС ” гр. Дулово – ДВСК Силистра
 • Административна сграда и работилница за печатарски услуги, книжарница и офиси” гр. Силистра – „РИТ” ООД Силистра
 • Изграждане на инфраструктура до тракоримски скален култов център по сухоречието в местността “Табан” общ. Кайнарджа, обл.Силистра –Министерство на културата
 • Текущ ремонт и поддържане и зимно поддържане на РПМ Област Силистра – ФРПИ София

Реализирани проекти през 2006г.

 • “Административна сграда на общ. Кайнарджа - реконструкция на фасада и покрив и благоустрояване на парково пространство” с. Кайнарджа - Красива България
 • “Административна сграда” гр. Дулово – „САМИНВЕСТ” ООД Дулово
 • Ликвидиране на щетите и инженеринг на мероприятията по възстановяване и  укрепване на свлачище в участъка на с. Сребърна в сервитута на път ІІ-21, и възстановяване на пътното платно с 3 ленти - ОПУ Силистра – ФРПИ София
 • “Извършване СМР по възстановяване на сграда на младежки дом” с. Ситово – община Ситово
 • “Възстановяване на сградата на здравна служба с.Попина”, Община Ситово
 • “Изграждане производствена сграда и автокантар гр. Дулово – „САМИНВЕСТ” ООД
 • “Рекреативна паркова площ – Централна градска част – Главиница” - проект “ Красива България”
 • Ремонт административна сграда на ОПУ гр.Силистра – ФРПИ София
 • Текущ ремонт и поддържане и зимно поддържане на РПМ Област Силистра - ФРПИ София

 Реализирани проекти през 2007г.

 • Силози за зърно и авторазтоварище към фуражен цех” – „ПРОВИМИ” ЕАД, гр. София - по програма на ЕС
 • “Двуетажна сграда за обществено обслужване – магазини и офиси” гр. Силистра -"Никола Слатински" ЕООД 
 • Малко предприятие за производство на слънчогледови ядки и растителни масла” с. Ситово- "Първи май" АД  по програма на ЕС
 • “Ремонт сградата и енергийните системи на ОУ “Отец Паисий” гр. Силистра - финансирано от Японското правителство
 • “Жилищна сграда на четири етажа и тавански етаж” гр. Силистра - "ТЕРА" ООД гр. Силистра
 • “Текущ ремонт лаборатория ДВСК” гр. Дулово - РВМС Силистра
 • “Изграждане на Път ІІ-21 Обходен път на гр. Силистра – 6,27 км”- ФРПИ София
 • “Инженеринг на Основен ремонт на Път ІІІ-215 – 1,7км” гр. Силистра - ФРПИ София
 • Текущ ремонт и поддържане и зимно поддържане на РПМ Област Силистра - ФРПИ София

Избери език

Контакт с нас

7500 Силистра
ул.”Хараламби Джамджиев” № 2
Телефони:
+359 86 812 001;
+359 86 812 002;
+359 86 812 003.
Факс: +359 86 812 000
e-mail: office@stroiproject.com